Ředitel/ka MŠ (Kyjov)

Město KYJOV nabízí v obci Kyjov volnou pracovní pozici "Ředitel/ka MŠ". Nástupní mzda je 42 120 – 54 690 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel/ka MŠ
Obor(y):
Finance, Management, Výchova a vzdělávání
Obec:
Kyjov
Mzda:
42 120 – 54 690 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město KYJOV - MŠ Kyjov
Sídliště Za Stadionem 1224/27

Další informace o volném místu

Rada města Kyjova ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo:
ředitele/ky Mateřské školy Za Stadionem, příspěvkové organizace města Kyjova, Za Stadionem 27, 697 01 Kyjov.
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, pokud se konkurzní komise usnese na jeho využití v konkursu; doplňkové hodnocení bude spočívat v písemném testu popř. psychologickém testu.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2023
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 11. 4. 2023 do 14,00 h na podatelnu MěÚ Kyjov, Masarykovo nám 30, 697 01 Kyjov.
Obálku označte slovy: KONKURS ŠKOLSTVÍ - NEOTVÍRAT!
V případě dalších dotazů se obracejte na PaedDr. Ilonu Slaninovou, vedoucí odboru školství
a kultury, tel. 518 697 580, e-mail: i.slaninova@mukyjov.cz
Stravenky, příspěvek na životní nebo penzijní pojištění, 5 týdnů dovolené, další benefity

Kontakt na zaměstnavatele

PaedDr. Ilona Slaninová
telefon: 518697580
email: i.slaninova@mukyjov.cz

Město KYJOV - MŠ Kyjov
Kyjov
69701

email: i.slaninova@mukyjov.cz


Poslední změna: před 11 měsíci