Ředitel/ka Základní umělecké školy Dubňany, p.o. (Dubňany)

Město Dubňany nabízí v obci Dubňany volnou pracovní pozici "Ředitel/ka Základní umělecké školy Dubňany, p.o.". Nástupní mzda je 30 000 – 50 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel/ka Základní umělecké školy Dubňany, p.o.
Obor(y):
Management, Výchova a vzdělávání
Obec:
Dubňany
Mzda:
30 000 – 50 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Dubňany - Základní umělecká škola
Komenského 282

Další informace o volném místu

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01. 08. 2024
Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
3. organizační a řídící schopnosti, osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy.
K přihlášce předložte následující písemnosti:
1. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případné doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení, zejména odborném, které se vztahuje ke školské problematice),
2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
3. strukturovaný profesní životopis,
4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 3 měsíců).

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do pátku 10. 05. 2024 do 10.00 hod. na adresu:
Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany.

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: "KONKURZ - NEOTVÍRAT".
Za slovo konkurz vložte zkratku označení školy, do jejíhož konkurzu se hlásíte: MŠ I, MŠ II nebo ZUŠ.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Karolína Maňáková
telefon: 518698528
email: tajemnice@dubnany.eu

Město Dubňany - Základní umělecká škola
Dubňany
69603

email: tajemnice@dubnany.eu


Poslední změna: před 1 měsícem