Referent/ka územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Ždánice (Ždánice)

Město Ždánice nabízí v obci Ždánice volnou pracovní pozici "Referent/ka územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Ždánice". Nástupní mzda je 32 820 – 39 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Ždánice
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Ždánice
Mzda:
32 820 – 39 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Ždánice
Městečko 787
69632

Další informace o volném místu

Oznámení veřejné výzvy:
1. Městský úřad Ždánice
2. Druh a místo výkonu práce: referent územního plánování a stavebního řádu na katastru města Ždánic a katastrech obcí správního obvodu SÚ Ždánice
3. Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
a) státní občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR
b) dosažení věku 18 let
c) způsobilost k právním úkonům
d) bezúhonnost
e) znalost jednacího jazyka
4. Výčet dokladů připojených k přihlášce - viz odst. C.
5. Platové zařazení - dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9 nebo 10 dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění (podle dosaženého vzdělání).
6. Pracovní poměr na dobu neurčitou
7. Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 7. 2024 do 15.00 hodin na podatelnu MěÚ ve Ždánicích. Obálku s přihláškou označte slovy: "Veřejná výzva referent SÚ - Neotvírat".
8. Způsob podání přihlášky: poštou v označené obálce se všemi přílohami nebo osobně na podatelně MěÚ Ždánice.
9. Adresa pro zaslání přihlášky: Městský úřad Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice.
B. Náležitosti přihlášky:
1. Jméno, příjmení a titul zájemce
2. Datum a místo narození zájemce
3. Státní příslušnost zájemce
4. Místo trvalého pobytu zájemce
5. Číslo občanského průkazu zájemce nebo číslo povolení k pobytu u cizího státního občana
6. Datum a podpis zájemce
C. Požadavky
1. Vzdělání dle § 30a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění
2. Znalost práce s PC - Word, Excel, PowerPoint
3. Respektování pružné pracovní doby, organizační a řídící schopnosti, časová flexibilita, komunikativnost
D. K přihlášce nutno doložit:
1. Životopis, ve kterém se uvedou i údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Výhodou je:
1. Řidičský průkaz skupiny B
2. Praxe v oblasti činnosti stavebního úřadu
3. Zvláštní odborná způsobilost pro stavební úřad
4. Znalost dalších cizích jazyků
5. Znalost oblasti Ždánicka
E. Předpokládaný nástup: možný od 1. 9. 2024 nebo dohodou
F. Výsledek výběrového řízení bude sdělen písemně uchazečům do 10 dnů ode dne jednání výběrové komise. Vzniklé náklady si uchazeč hradí sám. Do 10 dnů budou neúspěšným uchazečům vráceny poskytnuté materiály viz čl. B. a D.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Roman Vrabel
telefon: 518633615
email: tajemnik@muzdanice.cz

Město Ždánice
Ždánice
69632

telefon: 518633616,518633515
email: podatelna@muzdanice.cz


Poslední změna: před 1 týdnem